Oppositie

Hoe verhindert u het ontstaan van intellectuele eigendomsrechten die de uwe kunnen schaden? Een van de meest radicale middelen is verzet, een snelle en toegankelijke administratieve procedure. Samen met u onderneemt GEVERS snel de juiste actie om onherstelbare schade te vermijden: een recht dat met het uwe concurreert, te dichtbij, te gelijkaardig.

Het kan zijn dat derden bewust of onbewust een merk deponeren dat lijkt op het uwe, voor identieke of gelijkaardige producten. Als er geen reactie komt, kan een dergelijk depot zich omzetten in een merk en uw voorrangsrechten schaden. In de meeste landen kunt u via een zogenaamde "oppositieprocedure" reageren vanaf het stadium van de neerlegging. Een dergelijke procedure biedt het dubbele voordeel dat er wordt tussengekomen voordat het merk geregistreerd wordt, en dat ze minder duur is dan een procedure met het oog op de annulering van een reeds geregistreerd merk. Dankzij zijn bewakingssysteem houdt GEVERS u op de hoogte van het bestaan van depots die uw rechten zouden kunnen schenden, en verleent het u bijstand bij de verdediging van uw belangen overal ter wereld. Onze expertise en ons netwerk stellen ons in staat om uw kansen op slagen te evalueren, en uw rechten optimaal te verdedigen. Als u dit wenst, voeren we tegelijkertijd onderhandelingen met de deposant om bijvoorbeeld de volledige of gedeeltelijke intrekking van zijn depot te bekomen, en/of de sluiting van een co-existentieakkoord.