Innovatiestrategie & definiëring

Welke innovatie? Hoe bereikt u dat doel? Lang voor u iets kunt redigeren of neerleggen, moet u zich afvragen of u de juiste weg volgt. Of er geen betere is. Misschien is het mogelijk om betere opportuniteiten te vinden. Minder riskante. Minder dure. Met meer draagkracht. De experts van GEVERS helpen u daarbij, door te putten uit de onvermoede middelen van de intellectuele eigendom.

Innovatiestrategie

Zonder enige twijfel. Maar u moet wel alle troeven in handen hebben. Onderzoek naar anterioriteit, gebruiksvrijheid, technologische actualiteit, strategische bewaking, portefeuille-audit: allemaal diensten die de intellectuele eigendom biedt om te begrijpen wat de concurrenten ondernemen, om innovatiekansen te identificeren, een ontwikkelingsstrategie te verfijnen en er zich volledig op toe te leggen. Doelstellingen? Een aanpak die stap voor stap wordt opgebouwd, een team dat altijd klaarstaat, en uiteindelijk de groei van uw onderneming.

Uiteraard handelen de experts in intellectuele eigendom niet in uw plaats. Maar als ze deze tools goed hanteren, als ze open staan en gevoelig zijn voor de economische en concurrentiële aspecten, en als ze aan uw zijde staan en u perfect kennen, kan hun bijdrage aan uw ontwikkeling ontgetwijfeld van essentieel belang zijn.

Dat is onze ambitie bij GEVERS.