Specifieke adviezen gerelateerd aan intellectuele eigendom (« subsidies voor adviesdiensten: externe adviezen »)

Dankzij deze steun, beheerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), dient de KMO (slechts) 50% van de kosten op zich te nemen voor de eenmalige externe consultancy die dient om een bepaald beheersconflict op te lossen of om de werking of het concurrentievermogen van de onderneming te verbeteren.

De steunpercentages van de regio in deze externe advieskosten zijn de volgende:

Percentage van de subsidie 50 % van de kosten voor onderzoek / externe dienst
Minimum bedrag van de subsidie 500€
Maximum bedrag van de subsidie* 15.000€*
Maximum aantal subsidies 2 subsidies / kalenderjaar

*Per kalenderjaar mogen de totale kosten van de adviesdiensten niet hoger zijn dan het bedrag van het kapitaal van de onderneming verhoogd met schulden op meer dan één jaar.

Interesse in deze financiële steun? Klik hier voor meer informatie.

  Regionaal contact:
Impulse.brussels
Service 1819
T. 1819