Ontwerp-overeenkomst over Brexit uitgebracht en de impact op Intellectuele Eigendoms rechten

 

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben op 19 maart 2018 een ontwerp-overeenkomst over Brexit uitgebracht, inclusief de impact op Intellectuele Eigendoms (IE)-rechten. Het ontwerp is hier beschikbaar, zie met name titel IV Intellectueel Eigendom, artikelen 50-57, pagina 36-40. 

 

In een notendop hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk overeenstemming bereikt over de volgende principes: 

(i) Houders van EU-merken, Gemeenschapsmodellen en communautaire kwekersrechten die zijn geregistreerd vóór 31 december 2020 zullen, zonder enig nieuw onderzoek, houder worden van een vergelijkbaar geregistreerd en afdwingbaar IE-recht in het Verenigd Koninkrijk (een "overgezet" VK-recht). 

(ii) Houders van EU-merkaanvragen, Gemeenschapsmodellen of communautaire kwekersrechten die op 31 december 2020 nog in behandeling zijn, hebben een prioriteitsrecht van 9 maanden om een overeenkomstig VK merk of modelaanvraag in te dienen, of een prioriteitsrecht van 6 maanden om een overeenkomstig VK kwekersrecht aan te vragen. 

(iii) Het "overgezet" VK merk kan niet worden herroepen als het overeenkomstige EU-merk vóór 31 december 2020 niet effectief gebruikt zou zijn in het Verenigd Koninkrijk.

(iv) De houder van een gereputeerd EU-merk kan tot en met 31 december 2020 vergelijkbare rechten uitoefenen in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het overgezet VK-merk.

(v) Voor aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) of verlengingen daarvan die op 31 december 2020 nog in behandeling zijn, blijft de EU-verordening van toepassing en wordt hetzelfde beschermingsniveau geboden.

 

Er is nog geen informatie beschikbaar over de kosten voor de rechthebbenden.

 

Neem voor meer informatie of assistentie kan u contact opnemen met GEVERS via trademarks@gevers.eu !