GEVERS verwelkomt de Office Parette klanten

Office Parette, bureau voor de bescherming van intellectuele eigendom, gevestigd te Henegouwen, met name actief op het gebied van merken en de validatie, vertaling en betaling van annuïteiten voor octrooien, heeft op 26 mei jl. de boeken neergelegd.
GEVERS werd verkozen om de continuïteit van de diensten voor de klanten van Office Parette zo goed mogelijk te waarborgen en wij stellen derhalve alles in het werk om de dossiers in onze organisatie te integreren en om de soepele voortgang van de lopende zaken te verzekeren.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Donatienne Croonenberghs bij GEVERS.
Tel.: +32 2 715 38 84
Email: donatienne.croonenberghs@gevers.eu