Octrooi

Wat is een octrooi?

Een octrooi verleent een uitsluitend recht. De eigenaar ervan kan iedere derde, die niet zijn toestemming hiertoe kreeg, verbieden handelingen te verrichten die binnen de beschermingsomvang van het octrooi vallen.

Een octrooi is van toepassing op een uitvinding, een product, methode of toepassing in elk technologisch domein dat:

  • industrieel toepasbaar is
  • nieuw is,
  • en op inventiviteit berust.

In de meeste landen heeft een octrooi een maximale levensduur van 20 jaar, te rekenen vanaf de indieningsdatum, en is het octrooi onderworpen aan het betalen van jaartaksen.

Wie mag een octrooi aanvragen?

In de meeste landen kan een octrooi aangevraagd worden door:

  • een natuurlijke persoon
  • een bedrijfsentiteit (Uitvinders zijn altijd natuurlijke personen, met uitzondering van de Verenigde Staten, waar enkel een natuurlijke persoon een octrooi kan aanvragen, dat na registratie toegewezen kan worden aan een bedrijfsentiteit).
  • een combinatie van meerdere natuurlijke personen en/of bedrijfsentiteiten. De partijen komen dan overeen mede-eigenaars te zijn van alle octrooirechten.

Waar?

Octrooien zijn nationale aangelegenheden. De regels verschillen dan wel van land tot land, maar er zijn een aantal organisaties die tegelijkertijd in verschillende landen octrooien verlenen.

Er bestaan verschillende octrooiprocedures:

  • Een nationale octrooiprocedure - Octrooiaanvragen kunnen ingediend worden bij het nationaal octrooibureau. De formele vereisten en procedures verschillen van land tot land.
  • Een Europese octrooiprocedure - Octrooiaanvragen kunnen ingediend worden bij het Europees Octrooibureau (EOB). Het EOB onderzoekt de geldigheid van de aanvraag. Zodra een Europees octrooi verleend is, kan het in 40 landen gevalideerd worden. Het wordt dan een groep van nationale octrooien.
  • Een internationale octrooiprocedure - Octrooiaanvragen kunnen ingediend worden bij de World International Property Organization (WIPO). De aanvrager krijgt 30 maanden de tijd om te beslissen in welke van de 144 landen bescherming moet worden gezocht.