Exploitatie & vrijwaring

Een recht betekent niets als het niet wordt uitgeoefend en verdedigd, op alle mogelijke manieren. Een voortdurende waakzaamheid is absoluut noodzakelijk als men de vruchten van zijn investeringen wil plukken. GEVERS helpt u bij de keuze en het uitwerken van de middelen, aangepast aan alle omstandigheden.

Namaakbestrijding

Is een intellectueel eigendomsrecht op zich voldoende? Neen, want het moet niet alleen worden gebruikt maar ook verdedigd. Namaak is niet alleen een zaak van kwaadwillige piraterij in verre landen. Zelfs al is de namaker te goeder trouw, dan nog moet u absoluut uw recht doen gelden en respecteren. Zo niet verliest het elke reële waarde. Er zijn verschillende opties, van bemiddeling tot gerechtelijke stappen. GEVERS raadt u de meest efficiënte weg aan en begeleidt u tijdens de uitvoering op een pragmatische manier.

Bewaking

Hoe kunt u weten of uw recht wordt gerespecteerd door derden? Bewaking is een van de mogelijke middelen. Daardoor kunt u snel de andere nieuwe rechten identificeren die in conflict kunnen komen met de uwe. Zo is een snelle reactie mogelijk. GEVERS sorteert de tientallen gedetecteerde potentiële gevaren en geeft u een precieze aanbeveling.

Oppositie

Hoe verhindert u het ontstaan van intellectuele eigendomsrechten die de uwe kunnen schaden? Een van de meest radicale middelen is verzet, een snelle en toegankelijke administratieve procedure. Samen met u onderneemt GEVERS snel de juiste actie om onherstelbare schade te vermijden: een recht dat met het uwe concurreert, te dichtbij, te gelijkaardig.

Contracten

Kunnen intellectuele eigendomsrechten worden gevat in contracten? Ja, natuurlijk: voor een licentie, franchise, distributie of overdracht kan men contracten opstellen zodat een recht kan worden geëxploiteerd en inkomsten genereert. Toch moet men rekening houden met bepaalde aspecten die eigen zijn aan intellectuele eigendom. GEVERS denkt samen met u na en stelt de teksten op die u nodig hebt.

Brand capitalization

Merken zijn activa die een enorm kapitalisatiepotentieel bieden. Als dusdanig kunnen ze in licentie worden gegeven, dienst doen als onderpand voor bedrijfsfinanciering, in bepaalde omstandigheden op de balans worden opgenomen en uitgebreid worden of verplaatst worden naar andere activiteiten die een grotere inkomsten stroom genereren.