Intellect Protect

Nieuw verzekeringsproduct voor uw intellectuele eigendom voorgesteld in samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits. Door onze kennis van intellectuele eigendom en Vanbreda Risk & Benefits’ expertise op het vlak van verzekeringen, kunnen we een aantrekkelijk verzekeringsproduct voorstellen. Met deze verzekering wordt het afdwingen van uw intellectuele rechten een betaalbare piste en u beschermt u zich beter tegen hoge en onverwachte kosten wanneer derden u zouden aanvallen.

Een verzekering in samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

Uw intellectuele rechten beschermen is één zaak, deze afdwingen is een tweede. Soms bedragen de kosten voor de procedures zoveel dat het moeilijk of onmogelijk wordt om uw rechten ten volle te verdedigen. Hoewel een verzekering niet steeds de oplossing hiervoor biedt, stellen we u met Vanbreda Risk & Benefits een verzekering voor die een antwoord kan bieden. Of dit effectief ook het geval is voor uw bedrijf zal van een aantal concrete zaken afhangen en zeker ook van het belang dat de intellectuele rechten voor uw bedrijf hebben.

Intellect Protect beschermt uw bedrijf als het aansprakelijk wordt geacht voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van een andere partij, maar kan ook de kosten dekken die u maakt om zelf een vordering in te stellen tegen een bedrijf dat uw eigendomsrechten schendt.

Deze risico’s plaatst Vanbreda Risk & Benefits op de Londense markt, de plaats bij uitstek voor een professionele dekking van intellectuele eigendomsrechten.

Speciaal voor cliënten van Gevers hebben wij exclusieve premievoorwaarden bedongen. Op basis van een korte vragenlijst wordt een eerste evaluatie van uw risico gemaakt en desgevallend ook een initiële prijsindicatie bezorgd. Op basis daarvan kunnen wij desgewenst een grondiger assessment uitvoeren en de verzekering nog meer aanpassen aan uw behoeften.