Gebruiksonderzoek

Wordt het merk dat uw project zou kunnen hinderen ook gebruikt? Dat is niet onbelangrijk: een ongebruikt merk is minder solide en kan het doelwit zijn van aanvallen. GEVERS bepaalt samen met u het risiconiveau en de tactiek om het risico te neutraliseren.

Het teken dat u van plan bent te deponeren als merk, moet beschikbaar zijn. Als een voorrangsonderzoek echter aan het licht brengt dat een gelijkaardig of identiek merk reeds werd gedeponeerd voor gelijkaardige of identieke producten en diensten, moet u niet zomaar besluiten dat de houder van dit voorrangsrecht zich zou kunnen verzetten tegen uw deponeringsplan.

Want in de Europese Unie en in vele andere landen moet een merk gebruikt worden, op straffe van verval. In zo'n geval staat Gevers u niet alleen bij door u in te lichten over de precieze voorwaarden van de gebruiksplicht in het betrokken land, maar ook door een gebruiksonderzoek te doen, zodat u kunt nagaan of het voorrangsrecht uw plannen al dan niet echt in de weg staat.