Strategische diensten in intellectuele eigendom ('Intellectuele Eigendom Cheques')

Zich bewust zijnde van het strategisch belang van intellectuele eigendom voor de KMO’s, heeft het Waalse Gewest bijkomende subsidies ontwikkeld die gewijd zijn aan strategische diensten die betrekking hebben op intellectuele eigendom.

Deze subsidies, die het resultaat zijn van een cofinanciering tussen het Waalse Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, bieden een tussenkomst van 75% aan in kosten die betrekking hebben op 6 vormen van strategische diensten in intellectuele eigendom:

  • Nieuwheidsonderzoek met als doel octrooieerbaarheid (onderzoek uit te voeren voorafgaand aan de indiening van een octrooiaanvraag)
  • Vrijheid van exploitatie onderzoek (de exploitatievrijheid van een product of procedure onderzoeken)
  • Onderzoek in het kader van een mogelijke oppositie
  • Stand van de techniek (onderzoek naar alle mogelijks gerelateerde octrooipublicaties en andere documenten in de IP literatuur)
  • Octrooi ‘mapping’ (diepgaande analyse van octrooi- en niet-octrooi- referenties om strategische beslissingen te ondersteunen)
  • Instellen van een technologische ‘watch’ (‘watch’ waarmee octrooiaanvragen in de gaten gehouden kunnen worden die relevant kunnen zijn voor de verzoekende onderneming)

Éénzelfde KMO kan genieten van maximum 40 IP Cheques (met een waarde van 500€/cheque) per periode van 12 maanden. De maximale steun bedraagt 15.000€ per jaar.

Deze subsidies moeten aangevraagd worden namens de KMO’s door een erkende dienstverlener (GEVERS) via een specifiek platform. De beslissing om al dan niet IP cheques toe te kennen wordt gecommuniceerd aan de KMO binnen de drie werkdagen.

Voor meer informatie over deze subsidies: klik hier.